www.3112.net > lingo中Error CoDE:11,syntAx Error,invAliD input...

lingo中Error CoDE:11,syntAx Error,invAliD input...

model: sets: s/1..12/:x,y,R,d; endsets data: x=0 8.2 0.5 5.7 0.77 2.87 4.43 2.58 0.72 9.76 3.19 5.55; y=0 0.5 4.9 5 6.49 8.76 3.26 9.32 9.96 3.16 7.2 7.88; R=600 1000 800 1400 1200 700 600 800 1000 1200 1000 1100; enddata @for(...

max=(4820-a1)/(4820*0.4)*297*a1+(320-a2)/(320*2.7)*720*a2+(210-a3)/(210*1.1)*1050*((70-a4)/0.4)*a3+(70-a4)/(70*04)*815*((210-a3)/0.1)*a4; a1*0.01*9+a2*0.01*2+a3*0.01*30+a4*0.01*40

SETS: Books/1..3/:x,cost; ENDSETS @FOR(Books(i) : @GIN(x(i))); @SUM(Books(i) : cost(i) * x(i)) + Dm1 - Dp1 = 2150000; @SUM(Books(i) : x(i)) + Dm2 - Dp2 = 10000; @SUM(Books(i) : x(i)) + Dm3 - Dp3 = 11000; DATA: cost = 608.534 , ...

max=(4820-a1)/(4820*0.4)*297*a1+(320-a2)/(320*2.7)*720*a2+(210-a3)/(210*1.1)*1050*((70-a4)/0.4)*a3+(70-a4)/(70*04)*815*((210-a3)/0.1)*a4; a1*0.01*9+a2*0.01*2+a3*0.01*30+a4*0.01*40

这里应该没有错误 反正我复制到lingo里面这里是不提示错误的 你自己重新输入一下这句和前面的几句看看吧 你的错误是 @FOR(MONTH(J):@SUM(KIND(I):U(I,J)*rigidity(I))=3*OUTPUTY(J)); !连续性; 这两句都缺少右括号

每句后面要有分号 而且变量非负是默认的 不用写 max=p1*q1+p2*q2+p3*q3+p4*q4; 0.04*q1+0.8*q2+0.35*q3+0.25*q4

max=x1*p1+x2*p2+x3*p3+x11*(q1-p2)+x22*(q2-p3)+x33*(q1-p3);x1

你这里有很多全角的空格 所以出问题 Model: Min=1200*(x1+x2)+1500*(x3+x4); x1+x2>=30; x1+x2>=35; x1+x3+x4>=20; x2+x3+x4>=20; x1+x2+x3+x4>=40; x1+x2+x4>=30; x3>=30; x3+x4>=25; x3+x4>=20; @gin(x1); @gin(x2); @gin(x3); @gin(x4); end

model: min =528*x34+528*x14+3000*x13+536*x23+2000*x12; x12+x13

你写的可以说完全不对而且最后的条件里面还有无用的条件 不知道你什么意思 大概这样改了一下 model: sets: train/1..7/:x,y,h,w,n; endsets data: h=48.7,52.0,61.3,72.0,48.7,52.0,64.0; w=2,3,1,0.5,4,2,1; n=8,7,9,6,6,4,8; enddata max = @s...

网站地图

All rights reserved Powered by www.3112.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3112.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com