www.3112.net > 嗟这个字怎么读

嗟这个字怎么读

嗟 jiē<叹>(1) (形声.从口,差声.本义:叹词.表示忧感)(2) 感叹声 [alas] 嗟叹使心伤.《玉台新咏古诗为焦仲卿妻作》嗟乎,师道之不传也久矣.唐 韩愈《师说》嗟乎!…非此之由乎.清 刘开《问说》嗟夫,谁知吾卒先汝.清 林觉民《与妻书》(3) 又如:嗟乎(嗟呼.表示感叹);嗟讶(感叹,惊叹);嗟异(感叹称异);嗟悼(哀叹,悲悼)

“嗟”字的读音是【jiē】,在古诗中的读音也为【jiē】.释义1、形声.从口,差声.本知义:叹词.表示忧感 嗟叹使心伤.《玉台新咏古诗为焦仲卿妻作》嗟乎,师道之不传也久矣.唐 韩愈《师说》嗟乎!…非此之由乎.清

嗟 jiē 文言叹词:嗟乎.嗟叹.嗟来之食. 望采纳哦.

嗟 【拼音】jiē 基本字义1. 又 yuē 2. 文言叹词:~乎.~叹.~来之食.

jiē 文言叹词:~乎.~叹.~来之食. 笔画数:12,部首:口, ============================================ [叹] (1) (形声.从口,差声.本义:叹词.表示忧感) (2) 感叹声 [alas] 嗟叹使心伤.《玉台新咏古诗为

拼 音 jiē 部 首 口 笔 画 12 五 行 火 五 笔 KUDA 基本释义 详细释义 1.又yuēㄐㄩㄝˉ2.文言叹词:~乎.~叹.~来之食.相关组词 嗟叹 咄嗟 嗟咏 嗟乎 嗟嘻 嗟呀 惊嗟 嗟痛 咨嗟 钦嗟嗟夫 嗟屈 嘻嗟 拊嗟 百科释义 嗟,最初一般为叹词,表示忧感.后一般用来泛指带有侮辱性的施舍

jie第一声

jie,一声

嗟这个字不是一个多音字,只有一个读音:[jiē].在古诗中也读[jiē].嗟是一个汉字,最初一般为叹词,意思是表示忧感.后一般用来泛指带有侮辱性的施舍.嗟字出自《玉台新咏古诗为焦仲卿妻作》、《书秦誓》、《宋史王质传》等.扩

应该读成咨(zī)嗟(jia).古音中常见把韵母ie读成ia,比如远上寒山石径斜,这个“斜”就必须读成“侠”的音,否则跟后面的“家”不押韵.

网站地图

All rights reserved Powered by www.3112.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3112.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com