www.3112.net > 辙字开头的成语

辙字开头的成语

辙乱旗靡 辙鲋之急 辙环天下

『辙乱旗靡』『拼音』 zhé luàn qí mǐ『首拼』 zlqm『释义』 形容军队溃败逃窜.同辙乱旗靡”.『康熙字典』 辙、乱、靡.『出处』 无『示例』 无『辙乱旗靡』『拼音』 zhé luàn qí mǐ『首拼』 zlqm『释义』 辙车辙;靡倒下.车辙错乱,旗子倒下.形容军队溃败逃窜.『康熙字典』 辙、乱、旗、靡.『出处』 《左传庄公十年》吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之.”『示例』 阵势一动,~,眼见得无法支持,纷纷败走.★蔡东藩、许廑父《民国通俗演义》第二十七回

辙乱旗靡 辙乱旗靡

重蹈覆辙字开头的成语:辙乱旗靡、辙乱旗靡辙乱旗靡[zhéluànqímǐ]生词本基本释义辙:车辙;靡:倒下.车辙错乱,旗子倒下.形容军队溃败逃窜.贬义出处《左传庄公十年》:“吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之.”百科释义辙乱旗靡,辙:车辙;靡:倒下.车辙错乱,旗子倒下.形容军队溃败逃窜.查看百科英文翻译Crisscrosschariottracksanddroopingbanners

辙鲋之急 (zhé fù zhī jí) 辙环天下 (zhé huán tiān xià) 辙乱旗靡(zhé luàn qí mǐ)

南辕北辙辙乱旗靡成语接龙 (18个):靡靡之音、 靡然成风、 靡衣玉食、 靡衣食、 靡颜腻理、 靡靡之乐、 靡靡之声、 靡衣偷食、 靡然向风、 靡然乡风、 靡所底止、 靡然从风、 靡然顺风、 靡所适从、 靡有孑遗、 靡不有初,鲜克有终、 靡坚不摧、 靡知所措

如出一辙、重蹈覆辙、螳螂拒辙、凭轼结辙、蹈其覆辙、造车合辙、辙乱旗靡、千古一辙、循途守辙、涸辙之鲋、一改故辙、古今一辙、万殊一辙、涸辙之鱼、涸辙之枯、北辙南辕、狃于故辙、蹈人旧辙、复蹈前辙、攀车卧辙、出门应辙、虫臂拒辙、濡沫涸辙d

蹈其覆辙 蹈人旧辙 蹈袭覆辙 改弦易辙 改辕易辙 复蹈前辙 涸辙之鲋 南辕北辙 凭轼结辙 攀辕卧辙 如出一辙 同出一辙 一改故辙 辙乱旗靡 重蹈覆辙 螳臂当辙 北辙南辕 闭门合辙 车辙马迹 出门合辙 出门应辙 更弦改辙 更弦易辙 涸辙枯鱼 枯鱼涸辙 攀车卧辙 旗靡辙乱 千古一辙 前辙可鉴 熟路轻辙 循涂守辙 循途守辙 易辙改弦 造车合辙 改途易辙 改辙易途

涸辙之鲋 南辕北辙 重蹈覆辙 蹈其覆辙 蹈人旧辙 蹈袭覆辙 复蹈前辙 改弦易辙 改辕易辙 涸辙之鲋 南辕北辙 攀辕卧辙 凭轼结辙 如出一辙 同出一辙 一改故辙 辙乱旗靡

没找到辕字开头的成语攀辕卧辙: 拉住车辕,躺在车道上,不让车走.旧时用作挽留好官的谀词.南辕北辙: 想往南而车子却向北行.比喻行动和目的正好相反.南棹北辕: 犹南航北骑.形容乘舟骑马,南北奔走.截辕杜辔: 犹拦驾.指阻挡他人前来.改辕易辙: 辕:车辕;辙:车走过的痕迹,借指道路.改变车辕的方向,走新的路.比喻改变原来的态度和做法.拜倒辕门: 辕门:将帅行辕或军营的大门.形容对别人佩服之至,自愿认输.北辕适楚: 北辕:车子向北行驶;适:到.楚在南方,赶着车往南走.比喻行动与目的相反.北辕适粤: 犹北辕适楚.粤在南方.北辙南辕: ①想往南却驾车向北行驶.比喻行为和目的相反.②车子北往南来.喻人行无定迹.

网站地图

All rights reserved Powered by www.3112.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3112.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com