www.3112.net > 厌的拼音并组词

厌的拼音并组词

庆(qìng)庆祝 厌(yàn)厌恶======================================== 柳浪闻莺各位芝麻竭诚为您解答 您的采纳是我们坚持百度的动力=========================================

厌(yàn),组词:讨厌、厌恶、厌倦、厌烦、厌世、厌食、厌旧、厌弃、厌战、厌恨、喜新厌旧、悲观厌世、学而不厌.

厌 [yàn] 厌薄 yàn bó 厌恶,鄙视 厌薄名利 厌烦 yàn fán 厌恶;腻烦 他厌烦她耍小聪明 厌恨 yàn hèn 讨厌、憎恨 他厌恨那种势利小人 厌倦 yàn juàn 对某种活动失去兴趣,不愿继续做 他读小说从不厌倦 厌腻 yàn nì 厌恶、腻烦 他逐渐对这种生活厌腻了 厌气 yàn qì 方〉∶厌烦;令人生厌 我待打杀那后娘孩子,我自家男生哩?厌气杀人!没的人是傻子么!--《醒世姻缘传》厌弃 yàn qì 厌恶嫌弃 厌世 yàn shì 悲观消极,厌弃人世 千岁厌世,去而上仙.--《庄子.天地》厌恶 yàn wù 讨厌,憎恶 看到这样的食物不可能不厌恶

厌字组词 :讨厌、厌恶、厌倦、厌恨、不厌、厌战、厌弃、厌烦、会厌、厌世、镇厌、阴厌、无厌、厌祭、厌蛊、厌怠、厌、厌快、厌忌、厌心、冗厌、充厌、厌话、厌恼、弃厌、厌翟、厌建、惹厌、厌地、厌离、厌应、厌然、厌日、亡厌、厌断、厌伏、厌酸、鄙厌、厌意、厌暴

讨厌、厌恶、厌倦、厌恨、不厌、厌战、厌弃、厌烦、会厌、厌世、镇厌、阴厌、无厌、厌祭、厌蛊、厌怠、厌、厌快、厌忌、厌心、冗厌、充厌、厌话、厌恼、弃厌、厌翟、厌建、惹厌、厌地、厌离、厌应、厌然、厌日、亡厌、厌断、厌伏、厌酸、鄙厌、厌意、厌暴

冗厌、禳厌、弃厌,谦厌、疲厌、隔厌、符厌,地厌、怠厌、会厌、可厌,鄙厌、不厌、厌讥、厌衰,厌钝、厌恶、厌旦、厌煎,厌战、厌世、厌腻、厌当,厌捍、厌饫、厌绝、厌然,厌、厌事、厌冠、厌副,厌降、厌地、厌离、厌,厌应

阳厌、厌诅、厌愤、嫌厌、厌宜、厌、厌薄、属厌、怠厌、厌案、厌驼、足厌、厌伪、厌鄙、厌毒、厌满、倦厌、厌梦、可厌、疲厌、抑厌、三厌、厌捍、厌钝、厌、厌气、禳厌、盈厌、厌极、厌腰、厌恋、厌贱、厌劾、欣厌、厌秽、厌媚、天厌、厌衰、厌闻、厌塞

厌色、销厌、厌兵、鄙厌、厌地、厌酸、厌断、厌胜、傧厌、厌禳、厌愤、厌煎、威厌、地厌、厌应、厌暴、厌代、厌腻、厌魅、厌、咒厌、厌饫、生厌、厌降、厌事、厌杀、阳厌、厌焉、厌乱、厌易、憎厌、厌贱、厌足、厌劾、蛊厌、嫌厌、厌秽、厌诅、足厌、厌讥

伏、吠、、、、、、、戾、、畎、突、、臭

厌部首:厂 ~如果你认可我的回答,请及时点击【采纳为满意回答】按钮~ ~手机提问的朋友在客户端右上角评价点【满意】即可.~你的采纳是我前进的动力~~ o(∩_∩)o,互相帮助,祝共同进步!

网站地图

All rights reserved Powered by www.3112.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3112.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com