www.3112.net > 呀可以组什么词

呀可以组什么词

望采纳(#^.^#),谢谢 yā:哎呀、啊呀、咿呀、呀豁、阿呀、喊呀、嗟呀、惊呀、呀吁、缺呀、呀许、呀、哦呀、呀口、呀 ya:唉呀、呀

呀可以组什么词 :啊呀、哎呀、咿呀、呀吁、喊呀、呀口、呀许、嗟呀、哦呀、阿呀、唉呀、哈呀、惊呀、呀喘、呀、呀吓、天呀、呀咻、缺呀、呀然、呀豁、笑呀、呕呀、嗳呀、咤呀、呀、吒呀、呀空、嘿呀、呀赫、

训斥、 家训、 教训、 训练、 古训、 训诫、 军训、 训令、 轮训、 遗训、 训话、 训诂、 集训、 受训、 训诲、 培训、 训喻、 训谕、 校训、 整训、 冬训、 训词、 训示、 互训、 训导、 保训、 训徒、 作训、 阴训、 训阅、 玉训、 训、 训语、 递训、 司训、 训率、 训范、 训民、 训说、 训卒

啊哟 [ ā yō ]叹词,表示情绪激动或惊讶 啊呀 [ ā yā ]1.表示惊讶; 2.表示不满,为难.啊唷 [ ā yō ]同啊哟.嗯啊 [ g ā ]语气词. 含糊其辞的应答.啾啊 [ jiū a ]拟声词 形容动物的叫声.啊捏 [ ǎ niē ]指儿子.啊达 [ a dá ]是一个陕西关中方言.指哪

啊呀、啊哟 仅此两个.在现代汉语当中,也许还可以组成个别语气词,但一下想不起来了.

啊呀 啊哟 它们均为叹词

什物、 什锦、 什伯、 篇什、 铁什、 嘉什、 菲什、 克什、 怀什、 杰什、 裁什、 没什、 艳什、 什篇、 澄什、 说什、 什麽、 什工、 合什、 什一、 为什、 斐什、 短什、 风什、 丽什、 佳什、 钜什、 什器、 章什、 什具、 什伍、 哈什、 琼什、 什吏、 做什、 什袭、 什面、 什件、 百什、 伍什

什,组词示例如下:什么[shén me] :表示询问某人、某物或某事的本身或性质.为什么[wèi shén me] :询问原因或目的.什物[shí wù]:泛指日常应用的衣物及零碎用品.什锦[shí jǐn]:多种花样的或多种原料制成的(食品).

能力 能耐 能量 可能 才能 能干 能够 性能 功能 本能 能工巧匠 勤能补拙 不能自己 力所能及 难能可贵 无能为力 昏聩无能

呢子、着呢、花呢、呢绒、呢称、骑呢、呢D、呕呢、呢呢、么呢、呢羽、嗯呢、呐呢、线呢、毛呢、枣呢、粗呢、制服呢、海军呢、嘛呢旗、勺着呢、华达呢、哆呢、直贡呢、嘛呢轮、绿呢大轿、呢呢痴痴、念念呢呢、麦尔登呢、呢喃软语

友情链接: | mwfd.net | snrg.net | hyqd.net | jclj.net | 网站地图

All rights reserved Powered by www.3112.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3112.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com