www.3112.net > 落的多音字并组词

落的多音字并组词

落的多音字组词有:1、落下[là xià] 释义:因为跟不上而被弄丢在后面.例句:功课不能落下的.2、不落[bù là] 释义:不掉下;不坠入.例句:看清路,不落下.3、落枕[lào zhěn] 释义:也叫失枕.中医病证名.多因睡姿不当、颈部当风受寒、

“落”字在开头的词语:落榜、落复保、落笔、落笔妙天下、落便宜、落膘、落泊、落薄、落不是、落草、落草为寇、落差、落地窗、落地灯、落地生根、落第、落点、落定、制落度、落堕、落儿、落发、落发、落发为僧、落斧、落伽、落汗、落黑、落红、落后bai、落后来.落忽、落户、落瓠、落花芳草无寻处、落du花流水、落花媒人、落花难上枝、落花生、落花时节、落花无言、落花有意,流水无情、落华生、落荒、落荒而逃、落荒而走.落慌、落晖、落火、落籍zhi、落家、落价、落架、落交、落脚、落脚货、落解粥、落井投石、dao落井下石、落阱下石、落景、落局、落句、落卷、落炕、落可便、落可的、落可也、落空、落款.

落 [là] 丢下,遗漏:丢三~四.~了一个字.落 [luò] 掉下来,往下降:降~.~下.零~(a.叶子脱落,如“草木~~”;b.衰败,如“一片~~景象”;c.稀疏,如“枪声~~”).脱~.~叶.~泪.~潮.~英.~日.~体.~座.陨~.~井下石(形容乘人之危

丢三落四 diū sān là sì 落枕 lào zhěn 水落石出 shuǐ luò shí chū

出落 chū là 落下 là xià 落色 lào shǎi 落枕 lào zhěn 散落 sàn luò 落成 luò chéng 落红 luò hóng

落luò:落下.降落.零落.沉鱼落雁.落là:落后.着落.落价.丢三落四.落lào:脱落.落枕.落炕.莲花落.落luō:大大落落

落 [ luò, luō, lào, là ] 落 概述 落 字头:落 四笔号码:7246 注音:luò 声母:l 摘要:luo 笔画:12画 部首画:03 部首:艹部 释义 :1.物体掉下;降下:~雨|叶~归根|太阳~山. 2.使降下:~幕|~下帘子. 3.衰败;没有生气:没(mò)~|衰~|破~. 4.跟不上;掉在外面:~伍|~选. 5.停下:~脚. 6.居住的地方:村~|院~. 7.写上;留下:~款|不~痕迹. 8.得到:~实. 9.最后归属

落的解释[là] 丢下,遗漏:丢三~四.~了一个字. [luò] 1. 掉下来,往下降:降~.~下.零~(a.叶子脱落,如“草木~~”;b.衰败,如“一片~~景象”;c.稀疏,如“枪声~~”).脱~.~叶.~泪.~潮.~英.~日.~体.~座.陨~.~井下石(形容乘人之危,加以打击陷害).~雁沉鱼.叶~归根. [lào] 用于一些口语词,如“落枕”、“落炕”等.

落luò落伍 là丢三落四 lào 落枕luō大大落落

1落la(第四声)丢三落四、落了、落在.2落lao(第四声)莲花落、落子馆.落褒贬、落亏欠、落枕、落炕、3落儿laor(第四声)有着落儿、没落儿.4落luo(第四声)落花、落叶、落英、落实、落后、落荒、落地、落夜、院落、部落、村落、落泊5落luo(第一声)大大落落..

网站地图

All rights reserved Powered by www.3112.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3112.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com