www.3112.net > 堪的组词和拼音

堪的组词和拼音

宵的形近字组词拼音 霄 [xiāo] 云霄 [yún xiāo] 霄汉 [xiāo hàn] 宵[xiāo] 元宵 [yuán xiāo] 宵夜 [xiāo yè]

一、堪字的组词有堪称、难堪、不堪、堪布、堪舆、堪忍、堪当、仲堪、堪士、自堪、堪笑、堪可、堪比、可堪等.二、堪字的基本释义:1、可;能:堪当重任.堪称楷模.2、能忍受;能承受:难堪.不堪凌辱.3、姓.三、堪字的笔顺是横

kān 相关组词 堪称 难堪 不堪 堪布 堪舆 堪忍 堪笑 仲堪 何堪 堪可 堪士 差堪 堪坏 堪能

堪字组词: 七不堪 不堪 不堪一击 不堪七 不堪入目 不堪入耳 不堪其忧 不堪回首 不堪言状 不堪设想 不堪造就 不复堪命 仲堪 任堪 何堪 何德堪之 依玛堪 克堪 可堪 国不堪贰 堪以告慰 堪可 堪坏 堪培拉 堪堪 堪士 堪察加半岛 堪岩 堪布 堪忍 堪火 堪笑 堪能 堪舆 堪舆家 堪达罕 富堪敌国 差堪 弗堪 斯堪的纳维亚半岛 无堪 民不堪命 狼狈不堪 疲惫不堪 百无一堪 石堪子 破烂不堪 秀色堪餐 自堪 苦不堪言 谁堪 那堪 门堪罗雀 难堪 希望会帮到你,望采纳~~~

棱 拼音:lēng,líng 棱柱堪 拼音:kān 难堪燕 拼音:yàn,yān 燕子锋 拼音:fēng 锋利瘦 拼音:shòu 瘦弱峻 拼音:jùn 险峻蹄 拼音:tí 猪蹄钩 拼音:gōu 钩子

堪称 堪比 堪忧 不堪一击

堪称的堪多音字组词 :堪称、难堪、堪布、不堪、堪舆、堪忍、堪笑、堪士、仲堪、堪可、差堪、自堪、堪能、堪坏、可堪、弗堪、无堪、任堪、那堪、堪堪、

堪的拼音[kān][部首] 土[笔画] 12[释义] 1.能,可以,足以. 2.忍受,能支持.

【拼音】:kān【释义】: 能,可以,足以.忍受;命:命令.1. 不堪:【拼音】:[bù kān]:【释义】:不能,不可.表示程度深,也可以表示坏到极深的程度.【例句】:用劣质材料建高楼,后果不堪设想.2. 难堪【拼音】:[nán kān]:【释义】:

"堪"字读音是[kān].释义:能,可以,足以.组词造句:1、难堪[nán kān]:不容易忍受.例句:突然感到难堪的窒息.2、不堪设想[bù kān shè xiǎng]:未来情况不能想象.指预料事情会发展到很坏的地步.例句:如果角膜上皮细胞经常破皮

友情链接:mqpf.net | realmemall.net | 90858.net | mydy.net | tfsf.net | 网站地图

All rights reserved Powered by www.3112.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3112.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com