www.3112.net > 皆可以组什么词

皆可以组什么词

皆字组词:尽皆、皆悉、率皆、悉皆、一皆、咸皆、皆除、皆既、孔皆、穷通皆命、全民皆兵、面面皆到、毛发皆竖、六经皆史、满盘皆输、尽人皆知、人人皆知、触目皆是、宠辱皆忘、草木皆兵、俯拾皆是、须发皆白、啼笑皆非、五蕴皆空、有口皆碑、玉石皆碎、一座皆惊、比肩皆是、比比皆是、比比皆然、百念皆灰、百堵皆作、百堵皆兴、四大皆空、人皆掩鼻、前功皆弃、路人皆知、连战皆捷、举世皆知、举目皆是、投刃皆虚、所向皆靡、所在皆是、一坐皆惊、皆大欢喜、鸡犬皆仙、妇孺皆知、四海皆兄弟、国人皆曰可杀

皆大欢喜人人皆知放之四海而皆准全盘皆输四大皆空

拂可以组的词有吹拂、 拂过、 拂逆、 拂尘、 照拂、 披拂、 拂袖、 拂拭、 拂拂、 拂晓、 拂经、 扇拂、 过拂、 巾拂、 拂舞、 拂帚、 顾拂、 拂手、 竖拂、 拂臣、 拂激、 翦拂、 挥拂、 拂性、 规拂、 徐拂、 撄拂、 磨拂、 除拂、 拂等.拂字的意思:拂,多音字.读fú,意思是轻轻擦过、掸去、甩动、抖.读bì ,古同弼,是辅助的意思.笔画数8,部首扌,笔顺编号12151532.

比 白

【尽】在前的组词 尽管 jǐn guǎn 尽量 jǐn liàng 尽情 jìn qíng 尽快 jǐn kuài 尽收眼底 jìn shōu yǎn dǐ 尽力 jìn lì 尽态极妍 jìn tài jí yán 尽善尽美 jìn shàn jìn měi 尽然 jìn rán 尽职 jìn zhí 尽兴 jìn xìng 尽头 jìn tóu 尽其在我 jìn qí zài wǒ 尽信书不如

# 殆尽 # 不尽 # 穷尽 # 罄尽 # 竭尽 # 耗尽 # 无尽 # 详尽 # 曲尽 # 极尽 # 历尽 # 克尽 # 自尽 # 略尽 # 尽尽 # 倾尽 # 殚尽 # 漏尽 # 才尽 # 力尽 # 净尽 # 消尽 # 净尽 # 遒尽 # 空尽 # 凋尽 # 罢尽 # 了尽 # 月尽 # 春尽 # 竣尽 # 归尽 # 老尽 # 尽 # 浅尽

“皆”组词:皆是.尽皆.皆悉(尽;全都).皆既(日月亏蚀全尽).孔皆(普遍).一皆(全部).皆大欢喜.百堵皆兴.人人皆知.放之四海而皆准.尽人皆知.全民皆兵.俯拾皆是.比肩皆是.百念皆灰.路人皆知.一坐皆惊.有口皆碑.触目皆是.五蕴皆空.前功皆弃.啼笑皆非.百堵皆作.一座皆惊.鸡犬皆仙.四大皆空.连战皆捷.人人皆知.所向皆靡.所在皆是.宠辱皆忘.须发皆白.放诸四海而皆准.四海之内皆兄弟.一着不慎,满盘皆输.狮象搏兔,皆用全力.风声鹤唳,草木皆兵.八公山上,草木皆兵.嬉笑怒骂,皆成文章.司马昭之心,路人皆知.

亻 谐 和谐扌 揩 揩油

包含“?尽”的词语:# 殆尽# 不尽# 穷尽# 罄尽# 竭尽# 耗尽# 无尽# 详尽# 曲尽# 极尽# 历尽# 克尽# 自尽# 略尽# 尽尽# 倾尽# 殚尽# 漏尽# 才尽# 力尽# 净尽# 消尽# 净尽# 遒尽# 空尽# 凋尽# 罢尽# 了尽# 月尽# 春尽# 竣尽# 归尽# 老尽# 尽#

到底 dào dǐ、到处 dào chù、到位 dào wèi、到达 dào dá、到家 dào jiā、到来 dào lái、到头 dào tóu、到得 dào de、到期 dào qī、到时 dào shí、到临 dào lín、到手 dào shǒu、到任 dào rèn、到点 dào diǎn、到庭 dào tíng、到顶 dào dǐng、到案

网站地图

All rights reserved Powered by www.3112.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3112.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com