www.3112.net > 逢组词语和拼音

逢组词语和拼音

féng(逢年过节)(逢凶化吉)(相逢)(逢迎 )(逢集)(逢说) fèng(底逢)(跨逢) péng姓氏

逢迎、 相逢、 重逢、 逢集、 遭逢、 逢殃、 逢掖、 逢福、 逢年、 每逢、 遇逢、 逢然、 逢池、 逢世、 焉逢、 逢留、 逢凶、 逢见、 逢罗、 逢意、 逢逢、 逢处、 逢莱、 逢、 逢巧、 逢泽、 龙逢、 饕逢、 逢昌、 章逢、 逢蒙、 逢比、 逢合、 逢纷、 阏逢、 逢辰、 逢源、 逢殷、 逢晤、 逢吉

鲜,多音字,当读 xiān 时,可组词:1、新的,不陈的,不干枯的:鲜果.鲜花.鲜嫩.新鲜.2、滋味美好:鲜美.鲜甜.这汤真鲜.3、有光彩的:鲜明.鲜亮.鲜艳.4、味美的食物:尝鲜.时鲜.5、特指鱼虾等水产食物:海鲜.鱼鲜.6、〔鲜卑〕中国古代北方民族.7、姓鲜.8、与陈反义.鲜,多音字,当读 xiǎn 时,可组词: 少:鲜为人知.屡见不鲜.

千载难逢,逢迎,萍水相逢,适逢,重逢,久别重逢,绝处逢生,龙逢,相逢,阏逢,千里逢迎,曲意逢迎,逢源,邂逅相逢,左右逢源,每逢,逢入京使,焉逢,逢人说项,饕逢

逢 拼音: féng , 笔划: 10 部首: 辶 五笔: tdhp 基本解释:逢 féng 遇到:逢遇.久别重逢.逢凶化吉.狭路相逢. 迎合,巴结:逢迎.逢君之恶. 姓. 遇遭 笔画数:10; 部首:辶;

重逢

逢可以组什么词语 :逢迎、 相逢、 重逢、 逢集、 遭逢、 逢掖、 每逢、 逢殃、 逢年、 逢然、 逢福、 逢留、 逢逢、 逢凶、 遇逢、 逢池、 逢罗、 逢见、 逢意、 逢泽、 焉逢、 饕逢、 逢巧、 逢涌、 逢、 逢蒙、 逢晤、 逢世、 章逢、 逢处、 逢源、 逢昌、 阏逢、 逢辰、 逢长、 逢莱、 逢纷、 逢场、 逢合、 逢殷

逢 féng 遇到:逢遇.久别重逢.逢凶化吉.狭路相逢.迎合,巴结:逢迎.逢君之恶.但是在古代汉语词典里 解释为姓时,读pang 第二声.

逢有一种读法.逢拼音:féng释义:1、遇到:逢遇;久别重逢;逢凶化吉;狭路相逢.2、迎合,巴结:逢迎;逢君之恶.3、姓.扩展资料汉字笔画:相关组词:1、逢迎[féng yíng] 说话和做事故意迎合别人的心意(含贬义).2、重逢[chóng féng] 再次遇到(多指长时间不见的).3、逢集[féng jí] 轮到有集市的日子.4、遭逢[zāo féng] 碰上;遇到.5、逢凶[féng xiōng] 遇到凶险.

逢féng相关词语:相逢、逢遇、逢迎、逢合请采纳支持

网站地图

All rights reserved Powered by www.3112.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3112.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com