www.3112.net > 虫字旁拼音怎么写

虫字旁拼音怎么写

查找部首“虫”,共找到 470 个字笔划 汉字 拼音 笔划 汉字 拼音 6 虫 chóng,huǐ 7 虬 qiú 8 虮 jǐ 8 虱 shī 8 uu 8 虬 qiú 8 dīng 8 diāo 9 虿 chài 9 虼 gè 9 虾 há,xiā 9 虹 hóng 9 虺 huǐ,huī 9 蚂 mà,mǎ,mā 9 虻 méng 9 蚀 shí 9 虽 suī 9 xiǎng

虾xia 蛇she 蚂ma 蚁yi 蚕can 蝴hu 蝶die 蝙bian 蝠fu

蚬 xiǎn

螭 拼音: chī, 笔划: 16 部首: 虫 五笔输入法: jybc 基本解释: --------------------------------------------------------------------------------螭 chī 古代传说中一种没有角的龙.古建筑或

蜱pí 中文解释 - 英文翻译 蜱的中文解释 以下结果由汉典提供词典解释部首笔画部首:虫 部外笔画:8 总笔画:14五笔86:JRTF 五笔98:JRTF 仓颉:LIHWJ笔顺编号:25121432511312 四角号码:56140 Unicode:CJK 统一汉字 U+8731基本字义1. 蜘蛛一类的动物,体形扁平,种类很多,有的吸植物汁液,有的吸人畜的血,传染疾病.详细字义〈名〉1. 壁虱 [tick].蜱螨类蜱总科的许多节肢动物,比近缘的螨类大得多,附着在温血脊椎动物体上吸血,是人类和较低等的动物很多传染病的重要媒介.也叫“壁虱”

总笔画数8: 虱 虮 虬总笔画数9:蚂 虺 虹 虾 虼 虿 虻 蚀 虽 蚁 蚤 总笔画数10:蚋 蚊 蚬 蚜 蚓 蚍 蚧 蚌 蚕 蚩 蚪 蚨 蚣 蚝 总笔画数11:蚯 蚺 蛇 蚰 蚴 蚱 蛀

你好!蛏chēng打字不易,采纳哦!

蚵kē 蚵的中文解释 以下结果由汉典提供词典解释 部首笔画 部首:虫 部外笔画:5 总笔画:11 五笔86:JSKG 五笔98:JSKG 仓颉:LIMNR 笔顺编号:25121412512 四角号码:51120 Unicode:CJK 统一汉字 U+86B5 基本字义1. 〔屎~郎〕同“屎壳郎”.

带虫字旁的字 蚯、 独、 虾、 萤、 蛇、 蛙、 蚓、 蛋、 蚁、 蝴、 蝶、 蜡、 蜘、 蝌、 蚪、 蜜

虫字做边旁的字.如下:笔划 汉字 拼音 笔划 汉字 拼音 6 虫 chóng,huǐ 7 虬 qiú 8 虮 jǐ 8 虱 shī 8 uu 8 虬 qiú 8 dīng 8 diāo 9 虿 chài 9 虼 gè 9 虾 há,xiā 9 虹 hóng 9 虺 huǐ,huī 9 蚂 mà,mǎ,mā 9 虻 méng 9 蚀 shí 9 虽 suī 9 xiǎng 9 蚁 yǐ 9 蚤 zǎo 9 zǐ 9 shé 9 yú 9 hán 9 jué 9 zhé 10 蚌 bàng,bèng 10 蚕 cán 10 蚩 chī 10 蚪 dǒu

网站地图

All rights reserved Powered by www.3112.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3112.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com