www.3112.net > 齿如瓠犀

齿如瓠犀

手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。 (shǒu rú róu tí ,fū rú níng zhī ,lǐng rú qiú qí ,chǐ rú hù xī ,qín shǒu é méi ,qiǎo xiào qiàn xī ,měi mù pàn xī。) 这句诗出自于《诗经》中的《国风·卫...

《硕人》是《诗经》“卫风”中的一首 硕人其颀,衣锦褧衣。齐侯之子,卫侯之妻。东宫之妹,邢侯之姨,谭公维私。 手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。 硕人敖敖,说于农郊。四牡有骄,朱幩镳镳。翟茀以朝。大...

拼音是:shǒu rú róu yí,fū rú níng zhī,lǐng rú qiú qí,chǐ rú hù xī,qín shǒu é méi。 这句话出自《国风·卫风·硕人》,是《诗经》中的一首诗,全诗为: 硕人其颀,衣锦褧衣。齐侯之子,卫侯之妻。东宫之妹,邢侯之姨,谭公维私。 手如柔荑...

柔荑(róu yí)凝脂(níng zhǐ)蝤蛴(qiú qí)瓠犀(hù xī)螓首蛾眉(qín shǒu é méi)

领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉的意思是 出 处 《诗经·卫风·硕人》:"手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤(qiú)蛴(qí)①,齿如瓠(hù)犀(xī)②;螓首蛾眉③。巧笑倩兮,美目盼兮。"这一句的解释是:手指纤纤如嫩荑,皮肤白皙如凝脂,美丽脖颈像蝤蛴,牙如瓠籽白...

手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮!美目盼兮! 《诗·卫风·硕人》 [今译] 十指尖尖像白嫩的茅草芽,皮肤白润像脂膏,颈项颀长像天牛的幼虫儿,牙齿排列像葫芦子。螓儿(似蝉而小)一样的方额、蚕蛾触须一样的细眉,巧...

你是一个明媚的少年郎,皎洁好像玉树临风,你是冠玉桃李一样的十七八岁,牙齿好像漂洗肤色胜雪,回头看看是那么多情动人心弦,玲珑剔透傲视青天

【汉字】:领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮 【拼音】:lǐng rú yóu qí ,chǐ rú hù xī ,qín shǒu é méi ,qiǎo xiào qiàn xī ,měi mù pàn xī 拼读注意: 1.“前音(声母)轻短,后音(韵母)重。 2.读准声母、韵母和声调的音...

形容女子长得漂亮。像那刚出清水的芙蓉花,质朴明媚,毫无雕琢装饰。喻指文学作品要像芙蓉出水那样自然清新。这两句诗赞美韦太守的文章自然清新,也表示了自己对诗歌的见解,主张纯美自然——这是李白推崇追求的文章风格,反对装饰雕琢。李白自己...

植物初生的叶芽。旧时多用来比喻女子柔嫩洁白的手,也借指女子的手。蝤蛴,天牛幼虫。瓠犀,葫芦瓜子。凝脂,猪或羊的凝固脂肪。

网站地图

All rights reserved Powered by www.3112.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3112.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com