www.3112.net > 敝字开头的成语

敝字开头的成语

敝鼓丧豚 敝帚千金 敝帚自珍 敝盖不弃 敝绨恶粟 敝帷不弃 敝衣粝食 敝衣枵腹 敝帚自享 敝绨恶粟 敝车羸马

弊字开头的成语 :弊帚自珍 弊车羸马、 弊宅因之、 弊帷不弃、 弊绝风清

弊车羸马 破车瘦马.比喻处境贫穷. 弊绝风清 弊:坏事;清:洁净.贪污、舞弊的事情没有了.形容坏事绝迹,社会风气良好. 弊衣疏食 破旧的衣着,粗粝的饭食.指生活清苦. 弊衣蔬食 破旧的衣服和粗粝的饭食.指生活俭朴.亦作“弊衣箪食”. 弊帚千金 对自家的破旧扫帚,也看成价值千金.比喻对己物的珍视.弊,一本作“ 弊帚自珍 对自家的破旧扫帚,也看作很珍贵.比喻对己物的珍视. 弊衣箪食 〖解释〗破旧的衣服和粗粝的饭食.指生活清苦. 弊车驽马 敝:破;驽马:劣马.破车劣马.比喻清廉俭朴 弊多利少 指弊端超过有利

弊帚自珍 弊绝风清 弊衣箪食 弊帚千金 弊衣疏食 弊车羸马 弊衣蔬食

成语(点击查看详解) 解释百弊丛生 百:形容多;弊:弊端,害处.各种弊害都产生出来了.弊车羸马 破车瘦马.比喻处境贫穷.弊绝风清 弊:坏事;清:洁净.贪污、舞弊的事情没有了.形容坏事绝迹,社会风气良好.补偏救弊 偏:偏差;

敝绨恶粟 〖解释〗指衣食粗劣. 足趼舌敝 谓费了许多力气和口舌. 悉帅敝赋 见“悉索敝赋”. 同敝相济 犹同恶相济. 视如敝屣 敝屣:破鞋子.象破烂鞋子一样看待.比喻非常轻视. 视如敝屐 象破烂鞋子一样看待.比喻非常轻视. 千金敝帚

望采纳,O(∩_∩)O谢谢敝的成语有哪些 :敝帚千金、弃如敝屣、千金敝帚、视如敝屣、敝帚自享、足趼舌敝、悉索敝赋、舌敝耳聋、敝衣粝食、同敝相济、敝帚自珍、民力凋敝、舌敝唇焦、敝绨恶粟、衣敝履空、如弃敝屣、唇敝舌腐、焦唇敝舌、敝盖不弃、补敝起废、兔犬俱敝、唇焦舌敝、敝绨恶粟、民生凋敝、裘敝金尽、敝衣枵腹、敝帷不弃、蠲敝崇善、弃之敝屣、弃若敝屣敝鼓丧豚、筋疲力敝、金尽裘敝、敝扫自珍、悉帅敝赋、视如敝屐、舌敝唇枯、弃之如敝屐、弃之如敝屣、家有敝帚,享之千金

金尽裘敝 敝鼓丧豚 敝帚千金 敝帚自珍 唇焦舌敝 家有敝帚,享之千金 民生凋敝 弃之如敝屐 舌敝耳聋 舌敝唇焦 悉索敝赋 敝盖不弃 敝绨恶粟 敝衣粝食 敝衣枵腹 敝帚自享 唇敝舌腐 焦唇敝舌 弃如敝屣 弃若敝屣 去如敝屣 如弃敝屣 视如敝屐 弃若敝屣 弃之敝屣 千金敝帚 视如敝屣 同敝相济 悉帅敝赋 足趼舌敝 敝绨恶粟

231.bì zhǒu qiān jīn 敝帚千金 232.bì zhǒu qiān jīn 弊帚千金 233.bì zhǒu zì xiǎng 敝帚自享 234.bì zhǒu zì zhēn 敝帚自珍 235.bì zhǒu zì zhén 弊帚自珍 214.bì yī xiāo fù 敝衣枵腹 207.bì yī lì shí 敝衣粝食 186.bǐ wéi bù qì 敝帷不弃 182.bì tí è sù 敝绨恶粟 183.bì tì è sù 敝绨恶粟28.bǐ gài bù qì 敝盖不弃

第一个字是敝的成语 :敝帚自珍、敝扫自珍、敝帚千金、敝绨恶粟、敝鼓丧豚、敝盖不弃、敝衣枵腹、敝绨恶粟

友情链接:zhnq.net | sichuansong.com | zxqk.net | xyjl.net | lpfk.net | 网站地图

All rights reserved Powered by www.3112.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3112.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com